Orter anvandes ino mindre grad ino karleksmagin an underben vi nog forvantar oss

Orter anvandes ino mindre grad ino karleksmagin an underben vi nog forvantar oss

Det varje sarskilt orter sam blomste sasom at sin skepnad alternativ vars rotter erinrade forsavit konsorganen sasom ansags verksamma. Ocks blommors benamning kunde inverka gallande forsavit dom anvandes ino karleksmagi, ick minst galler det karleksort. Det ha skulle ett ponke sam flickebarn inmundiga iho darfor att bliv kara inom varandra.

Andra anvandbara objekt saso anvandes inom karleksmagin hamtades fran do avratta och saken da jord do vilade ino. I nagon uppteckning fran Angermanland sags att forsavitt gravmull kastas mellan ett par folk som varje ”gjorda postum varann”, dvs. att de vart betuttad eftersom ett fortrollning, enar upphor fortrollningen.

Nar han gick, glomde han kniven, skada flickan gomde saken da som ett hagkomst itu natten

Ocks oblater kunde stjalas a kyrkan och anvandas i magiskt intention, do ansags ju allaredan vara fyllda it energi. Om oblat stoppades i munnen och en kysstes varenda effekten genast, saken da kyssta blev kvickt kar i saken da sasom kysste. Forsavit oblat syddes in i eller lades i en flickas alternativ pojkes utstyrsel blev saken dar personen tokig in love ino den som gjort detta. Bekymmer kunde likval bli till ifall oblaten togs dan, enar forsvann kanslorna.

Karleksmagi leder mo missode

Att villi overnaturli korbana erhall nagon foralskad vart forenat med misar. Flera uppteckningar skanke foredome pa att de makar som blivit ”hoptrollade” sallan fick en vidstrack sam mumsigt gifte. Inom darnast uppteckning fran Vilhelmina i Lappland berattas om hurda en flicka vakat mirakel midsommarnatten vilket lett mo att hon fatt overhet slu nago hane mot hans onskan

En gumma, sasom vakade midsommar darfor att atnjuta kika sin tillkommand akta halft, fick samman den utsatta tiden besok itu en herre. Kvinnan forstod, att det ha vart den herre, hon skulle aga, sam redde mot nagon mellanma at honom. Mirake maltiden tog mannen fram sin kniv och skar forut sig bruten det framsatta kottet. Tiden gick, och kvinnan blev aktenskapsbunde tillsamman saken da karl, hon sett under midsommarnatten. En passag, nar hon nedstam ino barnsang, skulle gubben efterstrava nagot i hustruns etu. Emedan fann han saken da dol, som han forlorat saken dar forskrackliga midsommarnatten, emedan han itu andra blivit ford at kvinnan. Han mindes hurdan hans fotter samt laka lekame hade blivit plagade mirakel denna tripp. Inom raseri skrek han minsann, det var ni saso fororsakat mej varenda saken dar plagan! Sam darmed stotte han kniven inom henne sam dodade henne.

Det befinner sig icke i synnerhet svar att flyga moraliska pekpinnar inom saken da arme typen fran sagner. Att gallande trolsk vag farga sin omnejd, alternativt an varre, att testa ringa makt kvar nagon persons kanslor samt onskan varje saken dar varsta sortens trolltyg. Tv hundra ar tidigare, nedanfor trolldomsanklagelsernas tidrym av andra halften av 1600-talet mot etta halften fran 1700-talet, vart orsaken mo att nago fraktion anklagades for haxeri och stalldes infor korrigera exakt det att dom ansags innehava https://kissbrides.com/sv/findmate-recension/ praktiserat karleksmagi. Inom varsta nedgang domdes saken dar anklagade personen till doden eftersom det ansags att de hade ingatt en federation med den onde (runt 300 mannisko dodades sta haxeri inom Sverige nedanfor framtid delen utav 1600-talet).

Karleksmagi var ideligen riktad kontra nagon bestamd person. Saken dar kunde praktiseras bruten bade karlar sam kvinnor aven om det tycks tillverka varit nagot vanligare att kvinns gjorde det. Intressant i sammanhanget ar att massor uppteckningar berattar om att mans intention tillsammans karleksmagin vart att ringa nagon kvinna att hunger dem, icke sallan bara temporar ellerbara forut nagon natt. Nar det innefatta de kvinns sasom anvande sig bruten denna modell fran magi vart det vanligare att det utspelar ifall att hitta samt att bibehalla nagon aktenskapspartner.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *